– Vi mangler ikke penger, men folk som kan jobbe

| 25.05.23

For første gang opplever Norge at det blir færre folk i arbeidsfør alder enn i generasjonen før. Samtidig blir befolkningen eldre, og flere trenger helsehjelp. – Det finnes løsninger, men da må vi først være enige om problemet, sier Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen. 

 

Bemanningssituasjonen i Norge er allerede kritisk når det gjelder helse, pleie og omsorg. Allerede nå mangler det 15 000 arbeidstakere, og behovet vil fortsette å øke i årene som kommer. 

– Dette er en ny situasjon for Norge. Det er ikke mangel på penger som er problemet, det er rett og slett mangel på folk i arbeidsfør alder. Vi har ingen å fylle på med, sier Gunnar Bovim. 

Han er lege og professor ved NTNU, og har ledet Helsepersonellkommisjonen som regjeringen nedsatte i desember 2021. Den har blant annet har sett på utfordringene knyttet til manglende bemanning, og hvordan vi kan løse dette for fremtiden. 

– Folk blir rett og slett et knapphetsgode. De vi trenger i pleie og omsorg, trengs også på mange andre områder i årene som kommer. For eksempel skal vi gjennom et stort grønt skifte, sier han. 

En godt vant befolkning 

Gunnar Bovim viser til at vi er godt vant her i Norge. Hvert år har velferdstjenestene stort sett blitt bedre, og nordmenn forventer at de skal få de tjenestene de trenger. 

– Det er vel og bra, men kan også bidra til å gjøre det vanskeligere å finne løsninger som alle kan enes om, understreker Bovim. 

Han refererer til det Tage Erlander, tidligere svensk statsminister, kalte det for “de stigende forventningers misnøye”. 

– Vi når litt lenger for hvert år som går, men blir egentlig litt misfornøyde fordi vi ikke kom enda lenger. Hver gang vi får et tilbud som er én gang bedre, lurer vi på hvorfor det ikke ble to ganger bedre, sier Bovim. 

Engstelsen kan stå i veien 

Og nettopp det at nordmenn kanskje har litt ekstra høye forventninger til helsetjenestene våre, samtidig som mange opplever helsekrisen som noe det både er skummelt og vanskelig å snakke om, gjør det mer utfordrende å finne løsninger. Det gjør det også utfordrende for politikerne å diskutere reelle løsninger og tiltak. 

– Vi har jo stort sett normale forventninger til alle samfunnsområder. Men av en eller annen grunn er vi så veldig engstelige når det strekker seg til helse- og omsorgstjenester. Der blir vi nesten redde for å snakke ærlig sammen om hva vi kan få til. Jeg tror at hvis vi gjør det åpent, og vi slipper en politisk polemikk om hvem som løper fortest mot et mål vi aldri kan nå, så har hjulpet befolkningen mye, fortsetter han. 

LES OGSÅ: Ærlighet er første bud når vi snakker om helsekrisen

Felles virkelighetsforståelse 

Det viktige da blir å erkjenne problemet med at vi blir færre. Hvis ikke, vil alle forslag og alle tiltak basert på at vi må klare oss med færre folk, plutselig oppleves som problemet. 

Helsepersonellkommisjonen har også sett på løsninger, og Bovim selv er optimistisk. 

– Utfordringen ligger i å få en felles virkelighetsoppfatning. Det innebærer at alt fra politikere og toppledere, til de ansatte og de som skal benytte seg av tjenestene, skjønner at dette handler om mangel på hender. Først da kan vi finne løsninger det går an å enes om, sier han. 

Se hele sendingen 

KLP Kommunekonferansen besøkte Hamar 25. mai, og satt fokus på helsekrisen og hvordan vi skal kommunisere den, for å finne løsningene vi trenger. Se konferansesendingen på 1,5 time her.

Se sendingen