Sykepleier hjelper lite barn på behandlingsrom på sykehuset

Kvinnene holder kommune- og helse-Norge i gang

Skrevet av: | 08.03.23

Over 75 prosent av dem som har pensjon i KLP er kvinner. Det sier noe om hvor viktig kvinnene er for å holde hjulene i gang i alle kriker og kroker av Norge.

Andel kvinner i KLPs ulike ordninger:

Fellesordning: 75,31%

Fellesordning lukket: 55,36%

Legeordning: 51,30%

Ordførerordning: 33,54%

Sykepleierordning: 90,09 %

Andel kvinnelige medlemmer fordelt på fylke:

Agder: 76,95%

Innlandet: 75,07%

Møre og Romsdal: 76,6%

Nordland: 74,6%

Oslo: 73,6%

Rogaland: 77,7%

Svalbard: 51,6%

Troms og Finnmark: 72,32%

Trøndelag: 75,7%

Vestfold og Telemark: 76,46

Vestland: 77,18%

Viken: 77,11%

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Tradisjonelt er det en dag som brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

– Men det er også en fin anledning til å vise frem hvor viktig kvinners jobb og posisjon er. Vi heier på alle som jobber i kommune- og helse-Norge, men tallenes tale er jo veldig klar. Tre av fire ansatte på dette området er kvinner, sier Cathrine Hellandsvik, konserndirektør for Liv og Pensjon i KLP.

Cathrine Hellandsvik, konserndirektør for Liv og Pensjon i KLP

Aller flest i sykepleierordningen

KLP er Norges største pensjonsselskap, og har de fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak som sine kunder og eiere. Det betyr at de aller fleste ansatte i kommune- og helsesektoren har sin pensjon i KLP, fordelt på litt ulike ordninger.

– Aller tydeligst blir kjønnsfordelingen blant sykepleierne. Her er faktisk hele 90 prosent av medlemmene kvinner. Vi synes det er viktig å takke alle dem som gjør en formidabel jobb der ute hver eneste dag, sier Hellandsvik.

Ser vi på de andre ordningene, skiller ordførerordningen seg ut i den andre enden av skalaen. Her er bare 33 prosent av medlemmene kvinner. I legeordningen er det nesten like mange kvinner som menn.

Få geografiske forskjeller

Geografisk er det få forskjeller å spore i statistikken. Kvinneandelen ligger på rundt 75 prosent i alle fylker, med unntak av Svalbard.

– Det er jo mange av de samme oppgavene som skal løses alle steder i landet, enten det er en stor eller liten kommune. Og det kan virke som at kvinner søker seg til disse jobbene, uavhengig hvor i landet de bor, sier Hellandsvik.

Trenger enda flere

KLP har i disse dager et samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS), Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet om å skape interesse og økt søkning til kommune- og helsesektoren. Norge opplever stor mangel på arbeidskraft, og flere undersøkelser viser at vi vil trenge opptil 50.000 nye ansatte i kommune- og helsesektoren fremover. Skal vi ta utgangspunkt i KLPs medlemsmasse slik vi ser den i dag, vil kvinner spille en svært viktig rolle også i årene som kommer.

– Vi har et uforløst potensial i at veldig mange i dag jobber deltid. Vi bør i større grad utnytte og foredle den arbeidskraften vi har, uttalte Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet, i forbindelse med lanseringen.

Heldigvis ser det også ut til at de som har valgt kommunen eller helsesektoren som arbeidsplass, trives på jobben. En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fra 2019 viser at disse yrkene ligger over snittet når det gjelder tilfredshet, motivasjon og tilhørighet på arbeidsplassen.

– Vi ser også at folk ikke slutter like raskt når de har fått jobb i våre sektorer. Jeg tror det er viktig for dem at de opplever å ha et meningsfullt oppdrag. De betyr noe for andre mennesker og for samfunnet, uttalte Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS i forbindelse med lanseringen.

Les mer om samarbeidet mellom KS, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og KLP her