Samfunnsforsker Gro Sandkjær Hanssen var en av dem flyttet seg frem i tid og så for seg hvilket samfunn vi hadde i 2040
Samfunnsforsker Gro Sandkjær Hanssen var en av dem flyttet seg frem i tid og så for seg hvilket samfunn vi hadde i 2040

Velkommen til helse-Norge 2040

Skrevet av: | 18.08.23

Hva gjorde vi i 2023 og årene etterpå som løste helsekrisen? Bli med til 2040 og møt dem som var med og gjorde dystre spådommene om helsesektoren fra 2020-tallet til skamme.

Under Arendalsuka flyttet KLP seg frem 17 år i tid, til året 2040. I et fremtidsscenario skulle debattdeltagerne se tilbake på årene som hadde gått, og forklare suksessfaktorene som løste den varslede helsekrisen.

Alt kunne ikke løses med penger

– Det var en knallhard kamp om å få en felles forståelse av hva helsekrisen egentlig handlet om, fremhevet Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør i Agder.

Først da var det mulig å finne løsninger på tvers av sektorer, regioner og lokalsamfunn.

– Et problem var nemlig at vi i 2023 fremdeles hadde masse penger, og mange tenkte at alt kunne løses hvis vi bare brukte mer. Derfor var det en stor glede da noen politikere i lokalvalget i 2023 endelig så lyset og forsto at vi kom til å gå tomme for arbeidskraft før vi gikk tomme for penger, smilte hun.

Var en vanskelig tid

Cecilie Myrseth som i dag sitter i helse- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, husker tiden etter 2023 som en turbulent tid, med mange demonstrasjoner, underskriftskampanjer og opprør.

– Men endelig fikk vi til et godt samarbeid, både nasjonalt og lokalt. En viktig seier er satsningen på folkehelse. Ungene spiser skolemat sammen på skolen, de får helsehjelp uten henvisning og det jobbes i faste team i hjemmetjenesten for eldre som fortsatt bor hjemme. I tillegg bygges det nå helt nye eldreboliger, gjerne sammen med barnehager, slik at det blir mye bedre lokalmiljøer, fortalte hun.

Stedsutvikling som helsepolitikk

Gro Sandkjær Hanssen, samfunnsforsker ved by- og regionforskningsinstituttet, trakk frem tre suksessfaktorer da hun skuet tilbake til 2023.

– Da vi så at hjemmesykepleien brukte 28 prosent av tiden sin i bil, fant vi ut at vi måtte tenke nytt. Vi valgte å tenke på stedsutvikling som helsepolitikk, og lot være å spre boligområdene utover, forklarte hun.

Hun trakk også frem en annen viktig begivenhet, nemlig overskridelsene på Gaustad, noe som gjorde at det ble slutt på byggingen av gigantsykehus.

Harald Eia spilte en viktig rolle

Og sist, men ikke minst, valgte politikerne å legge ned helseregionene og helseforetaksmodellen. Det gjorde det lettere for fagmiljøene å jobbe tett sammen, og dermed løse problemer i fellesskap. Skal vi tro komiker og sosiolog Harald Eia, spilte han en viktig rolle her. I sitt foredrag trakk han nemlig frem at han foreslo å slå sammen spesialisttjenesten og primærtjenesten allerede i 2023, og at han egen hånd løste det veldig enkelt. De andre kunne dessverre ikke huske det, så kan hende historien har flere sider enn det som kom frem i Arendal.

 

Se hele debatten og få et humoristisk innblikk i noen av løsningene å dagens helsekrise:

Andre artikler fra Arendalsuka

Arendalsuka

25.08.23

Arendalsuka 2023

15. og 16. august inviterer vi til debatter! Du kan se debattene og se hele programmet.

Saeraldersgrenser_arendal_debatt

Kan endrede særaldersgrenser løse mangel på arbeidskraft?

24.08.23

Les mer om KLPs arrangement om særaldersgrenser under Arendalsuka