Barn som løper ut i sjøen hånd i hånd

Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet økonomisk trygghet ut over støtten du får fra det offentlige ved ulykke eller sykdom. Den gir deg mulighet og frihet til å være sammen med barnet i en vanskelig periode.

Sjekk pris og bestill

Dekker alvorlig sykdom 
Gir en engangsutbetaling ved bestemte sykdommer. Kan brukes som du vil, for eksempel til permisjon. 

 Tilpasning av bolig
Gir en engangsutbetaling til nødvendig ombygging av boligen etter sykdom eller ulykke. 

Uførepensjon
Dekker månedlige utbetalinger ved varig uførhet, når du velger vår beste forsikring Barn Maks. Koster lite, kan ha stor betydning. 

Nyttig å vite ved kjøp

Foreldre kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år. Barnet må være fylt tre måneder, ha vært på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen til barnet ditt.

Barn Maks

Skal du kjøpe barneforsikring, kan det være lurt å vurdere Barn Maks.

Den dekker månedlige utbetalinger dersom barnet skulle bli varig ufør før det fyller 18 år. 

Gjelder til barnet er 26 år

Barneforsikringen gjelder helt til barnet fyller 26 år. Da kan barnet selv velge å videreføre dekningen fra barneforsikring til personforsikring.

Dekningen for utvidet hjelpestønad gjelder til fylte 18 år.