Familieskygge

Livsforsikring

En forsikring ved dødsfall kan hjelpe dine etterlatte økonomisk, hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom.

Utbetalingen er skattefri og kan hjelpe familien din med å nedbetale gjeld og opprettholde levestandarden, selv om én inntekt blir borte.

Laster ...

Har du forsørgeransvar?

Hvis du har forsørgeransvar, bør du vurdere å ha en dødsfall-forsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på, trenger du ikke dødsfallforsikring.

Nyttig å vite

For å kunne kjøpe livsforsikring må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem årene.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din.