Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Uføreforsikring

Uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.

Pengene kommer i tillegg til trygden fra NAV og ordninger du kanskje har gjennom jobben din, og hjelper deg å opprettholde inntektsnivået om du ikke kan jobbe lenger.

Laster ...

 Sikrer inntekstnivået
Hvis du får helt eller delvis redusert evne til å jobbe. 

 Månedlig utbetaling
Et tillegg til uføretrygden fra NAV. 

 Månedlig utbetaling
Til du blir 67 år.

Uføreforsikring passer de fleste

Dersom noe skulle skje og du mister arbeidsevnen helt eller delvis, er det et stort tap ikke bare for deg personlig, men også for den økonomiske tryggheten din. Du kan med fordel vurdere forsikringer som sikrer deg ved uførhet.

Nyttig å vite ved kjøp

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være yngre enn 56 år, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din.