Lilla høstblomster og strå

For etterlatte og pårørende

Her finner du en oversikt over det du som etterlatt og pårørende må gjøre dersom den avdøde hadde pensjon, forsikringer, fond eller banktjenester hos KLP.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller om det er noe vi kan hjelpe til med. 

Pensjon

Vi i KLP får automatisk melding fra folkeregisteret og NAV om noen av våre medlemmer går bort. I de fleste tilfeller er det derfor veldig lite du som pårørende må gjøre, men noen få unntak. 

I disse tilfellene må du som pårørende melde fra

  • Du har ikke hørt fra oss en måned etter dødsfallet.
  • Den avdøde har tidligere jobbet i stilling med offentlig tjenestepensjon.
  • Du har tidligere vært gift med den avdøde og rett på etterlattepensjon.
  • Dersom avdøde var bosatt i utlandet.

Her kan du ta kontakt med oss

Forsikring

Private forsikringer

Dersom avdøde har private forsikringer i KLP Skadeforsikring, må du som arving eller fullmektig varsle oss om dødsfallet.

Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver

Dersom avdøde var omfattet av en gruppelivsforsikring (dødsfall) gjennom arbeidsgiveren sin, gir arbeidsgiver oss melding om dødsfallet. Vi kontakter etterlatte for avklaringer rundt utbetalingen.

Dersom avdøde var ufør, kan det hende at etterlatte fortsatt har krav på erstatning. Ta kontakt via vårt kontaktskjema

Slik ordner du med forsikringene ved dødsfall og arveoppgjør 

Kunde i Banken

For at du som arving eller fullmektig skal få oversikt over innskudd og gjeld, er det noen ting vi i banken trenger å vite.

Her finner du informasjon om hva du må gjøre, og hva som skjer med avdødes kundeforhold i KLP Banken

Fond

Har avdøde fond i KLP bør du som pårørende melde fra til KLP-fondene via vårt kontaktskjema (velg "Fond"). 

I tillegg ønsker vi å få tilsendt (u)skifteattest, eventuelle signerte fullmakter og kopi av din legitimasjon. Skriv også hva du ønsker å gjøre med fondsandelene.

 

Andre nettsider

 

Den avdøde kan ha pensjon og forsikringer andre steder. Det har vi ikke oversikt over, men du kan benytte norskpensjon.no sin side for pårørende.

domstol.no

Hva må du gjøre etter et dødsfall

skatteetaten.no

Skattemelding til avdøde

norge.no

Dødsfall og arv

nav.no

Har du mistet noen i nær familie?

 

Nyttig informasjon

Etterlattepensjon

Her kan du lese om etterlattepensjon