Våre adresser

Vi holder til sentralt i Oslo, Bergen og Trondheim

Oslo

Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Postadresse
KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

KLP-bygget i Bjørvika er hovedkontoret til KLP.

Her finner du:
Alle våre tjenester

Bergen

Besøksadresse
Zander Kaas gate 7, 5015 Bergen

Her finner du:
Pensjon

Trondheim

Besøksadresse
Abels gate 9, 7030 Trondheim

Her finner du:
Banken
Eiendom

telefon

Ring

+47 55 54 85 00

Hverdager 08-16

veihjelp

Veihjelp

+47 22 03 20 70

Hele døgnet

naturskade

Forsikring

Meld skade

Hele døgnet