Se debattene KLP arrangert på Arendalsuka 2022

Forskere har funnet den skjulte årsaken til 30-40% av sykefraværet i offentlig førstelinje. Hva nå? 

Torsdag 18. august kl. 09.30-10.00 i DN-teltet.

De møter liv og død, lærelyst og skolevegring, omsorgssvikt og mestring, sykdom og livsglede, smil når de kommer og sorg når de går. Forskerne anslår at 30-40 prosent av sykefraværet i den hardt pressede førstelinja i det offentlige skyldes emosjonelle belastninger som følger av å jobbe med folk. Når skal vi begynne å gjøre noe med det? 

Medvirkende:

  • Anne-Marthe Indregard, sykepleier og forsker, med doktorgrad i emosjonelt arbeid
  • Sigrid Engen, leder av Arbeidsmiljøsenteret og tidligere HMS-sjef i Fredrikstad kommune
  • Tuva Moflag (Ap), Arbeids- og sosialkomiteen
  • Tor Arne Gangsø, KS
  • Mette Nord, Fagforbundet

Debatten ledes av Svein Tore Bergestuen, forfatter og rådgiver

Se debatten fra onsdag 17. august i DN-teltet

Pensjonsreformen - på vei mot en krasjlanding?

Sendt onsdag 17. august i DN-teltet.

Arbeidslivet er i konstant endring, velferdssystemet er under press fra flere kanter, og det norske pensjonssystemets prinsipper blir stadig utfordret. Pensjonsreformen skal bidra til å begrense utgiftsveksten og samtidig legge til rette for at framtidens pensjonister kan opprettholde gode pensjonsnivåer. Arbeidslinja, som skal bidra til at flere står lenger i arbeid, er derfor avgjørende for at reformen er økonomisk og sosial bærekraftig. Samtidig vil økte forskjeller mellom pensjonister kunne utfordre legitimiteten til velferdssystemet, og bidra til steile fronter i den politiske debatten fremover. 

Vil vi lykkes eller går det norske pensjonssystemet inn for krasjlanding? Hva er de største utfordringene ti år etter at pensjonsreformen ble iverksatt og hvilke politiske grep bør prioriteres?

Medvirkende:

  • Victor Norman, professor ved NHH
  • Henrik Asheim (H)
  • Tuva Moflag (Ap), Arbeids- og sosialkomiteen
  • Steinar Fuglevaag, representerte SV i Pensjonsutvalget

Debatten ledes av Cathrine Hellandsvik, direktør for Kundeseksjonen i KLP.