Kommunekonferansen 2021

Interessante artikler

Blir dette strømprisopprørets tiår?

15.10.21

Det finnes folk i Norge også som har skyhøye strømregninger, og er nødt til å kutte oppvarmingen til et minimum og fryse seg gjennom vinteren. Det kom frem på KLP Kommunekonferansen i Tromsø 14. oktober.

Hvordan skaper vi byen og bygda folk elsker å bo i?

13.10.21

De gode bygdene får til å etablere en slags stolthet som kommer til uttrykk i hvordan man snakker med hverandre om bostedet sitt. Det kom frem på KLP Kommunekonferansen i Ålesund 22. september.

Hvordan det står til med ansatte i offentlig sektor?

19.11.21

Tallene til KLP viser at de siste fem årene har det vært et relativt stabilt uttak av uførepensjon, men kjønnsforskjellene øker. Det kom frem på KLP Kommunekonferansen i Bodø 24. august.