Kvinner i Finans Charter

KLP er en av initiativtakerne bak Kvinner i Finans Charter, med mål om å øke kvinneandelen i ledende stillinger i finansbransjen.

Bidrar til bedre kjønnsbalanse og et mangfoldig arbeidsliv

I dag vet vi at likestilling og kjønnsbalanse i lederposisjoner styrker verdiskapningen, gir økt medarbeidertilfredshet og bidrar til å påvirke gode holdninger og handlinger. Vi jobber derfor med konkrete tiltak og målinger både internt og sammen med kunder, eiere, leverandører og selskaper vi investerer i. Vi ser også at når vi samarbeider med andre aktører kan vi være med å bidra til bedre kjønnsbalanse og et mangfoldig arbeidsliv.

Inspirasjonen til Kvinner i Finans-initiativet er hentet fra Storbritannia, hvor finansdepartementet i 2016 lanserte det såkalte "Women in Finance Charter". Målet var å gå fra prat til faktiske resultater, og i 2020 kunne om lag to tredjedeler av de over 400 finansinstitusjonene som signerte vise til fremgang.

Med Kvinner i Finans -initiativet setter finansnæringen i gang faktiske tiltak og konkrete mål for å øke kvinneandelen også i lederposisjoner, og viser at den tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Vi støtter dette initiativet fordi vi tror det vil styrke vår konkurransekraft over tid og få fortgang i å få flere kvinner i sentrale leder- og spesialiststillinger i finans.

- Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

Fire prinsipper

Som medlemspartner til Kvinner i Finans Charter forplikter vi oss til fire prinsipper som skal støtte opp under målsettingen å øke kvinneandelen på ledernivå:

1. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå
Kjønnsbalanse i ledende stillinger, tyngre fagstillinger og styre.

2. Ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet
Konsernsjef Sverre Thornes har ansvaret for oppfølging av dette arbeidet i KLP.

3. Publisere status og utvikling offentlig underveis
Vi publiserer status for målene kvartalsvis og årlig i KLPs bærekraftregnskap.

4. Knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene
Ledere i KLP vurderes individuelt på mål og tiltak.
 

Kvinner-i-Finans-logo_16-9.jpg