Jente på brygge

Organisasjon og ledelse

Morselskapet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) og de heleide datterselskaper har til sammen ca 1000 ansatte.