Spennende og lærerik teamutvikling

Våre Gode valg-seminar kan du bruke på din neste teamsamling. Her ser du hvordan du kan bruke det i teamutviklingen deres.

Lytt til episodene på Spotify 

Digital seminarserie

Gode valg er en digital seminarserie om de viktige valgene rundt jobb, helse, penger og pensjon, laget for ansatte i kommune- og helsesektoren.

Seminaret gjennomføres individuelt, men egner seg godt som utgangspunkt for en teamsamling. Seminarene inviterer til å stoppe opp, løfte blikket og bli mer kjent med hva som er viktig og bli mer bevisst på de viktige valgene i livet.

De setter i gang refleksjon over spørsmål mange av oss vanligvis ikke går ordentlig inn i, og det kan være fint å dele og utveksle betraktningene med andre i etterkant. Derfor er seminarene et fint utgangspunkt for teamutviklingssamlinger der målet er å bli bedre kjent og å komme nærmere hverandre.  

Hvorfor Gode valg?

Hver dag er noens første dag på jobb i kommune- og helse-Norge. Og hver dag forbereder KLP noen på deres siste, og pensjonstilværelsen som venter.

Statistikk gjennom flere tiår og hundretusenvis av samtaler med folk som nærmer seg pensjonsalder etter et langt yrkesliv har gitt oss i KLP mye kunnskap om hva de skulle ønske de hadde visst og tenkt på før. For å navigere stødig i alle de små og store valgene, senke skuldrene og ha det bedre med seg selv underveis.

Samfunnet er avhengig av at de som starter på jobb i kommune- og helse- Norge i dag holder seg friske og står i jobb lenge. Da må de leve gode liv. Derfor ønsker KLP å formidle kunnskap om disse temaene som en støtte til ansatte i kommune- og helse- Norge. Gode valg- seminarene er en del av dette.

Her finner du del 1: Å leve livet

Her finner du del 2: Helse og trivsel

Her finner du del 3: Jobben

Her finner du del 4: Penger og pensjon

Slik kan du gjennomføre Gode valg som teamutvikling

  • Avtal en tid hvor alle i avdelingen gjennomfører et seminar. Dette gjøres individuelt, det tar ca 50 min.
  • Seminar del 3 om jobben egner seg ekstra godt, men del 1 om å leve livet og del 2 om helse og trivsel vil også få i gang de gode diskusjonene. Det viktigste er at alle i avdelingen tar samme seminar.
  • Sett av tid til en avdelingssamling (digitalt eller fysisk) etterpå, enten rett etter eller eks. dagen etter. Ca 1 time vil være tilstrekkelig, men det kommer an på hvor mange som er med i avdelingen. Det er viktig at alle får være med å bidra inn i samtalen.
  • Forslag til diskusjonstema på avdelingssamlingen: Hva gjorde mest inntrykk på deg? Lærte du noe? Var det noe som overrasket deg? Hva fikk du lyst til å diskutere med andre? Var det noe du var uenig i?
  • Les mer om alle delkursene her

Det er fantastisk at KLP, som har mulighet til å nå ut til så mange av dem som utgjør ryggraden i landet vårt, tar på seg å formidle forskning om forebyggede helsetiltak til disse yrkesgruppene. Vi forskere vet mye om hva som faktisk virker, men alt for mye slik forskning blir liggende i skuffen. Der hjelper den ingen. Det KLP gjør i denne serien ved å formidle dette på en engasjerende måte er riktig og veldig viktig.

- Bettina Husebø, professor i alders og sykehjemsmedisin UIB