Gutt i lekestativ på skole

Guide: Slik får du finansiering til et nytt idrettsanlegg

Hvordan skal du gå fram om din idrettsforening ønsker å bygge et nytt idrettsanlegg? Vi har laget en guide på fem enkle steg som tar deg gjennom prosessen, og samlet noen gode råd du kan ta med på veien.

Lang erfaring med idrettsanlegg

- Vi opplever at mange synes prosessen er uoversiktlig, og at det er uklart i hvilken ende man skal begynne for å få finansiering til et nytt idrettsanlegg. Det gjør at det ofte tar lenger tid enn nødvendig før spaden settes i jorda, eller at det i verste fall ikke blir noe idrettsanlegg, sier utlånsansvarlig Ronny Myrvoll.

KLP Banken har hatt fokus på realisering av idrettsanlegg i Norge over lengere tid. Myrvoll og hans kollega Kjetil Gjøen-Øien har vært involvert i mange av disse prosessene, og har derfor lang erfaring med finansiering av idrettsanlegg i både små og større kommuner. De har vært involvert i idrettsanleggsprosjekter som har fått innvilget simpel garanti eller selvskyldnergaranti fra sin hjemkommune, begge typer garantier som kvalifiserer til lån i KLP Banken. Begge garantitypene gir grunnlag for full finansiering av prosjektet eller kun delvis.

- Etter behovsfasen, er det neste på agendaen å få pris på prosjektet og å kartlegge spillemidler, garanti i kommunen og mulighetene for lån. Det er denne fasen som kan oppleves litt uoversiktlig, da det er mange forskjellige instanser som skal kontaktes, forklarer Gjøen-Øien.

Trenger du hjelp og finansiering til et nytt idrettsanlegg?
Ta kontakt med KLP Banken v/Ronny Myrvoll eller Kjetil Gjøen-Øien i dag for en uforpliktende samtale.

Selv om mange opplever prosessen litt rotete og uoversiktlig, kan utlånsansvarlige Ronny Myrvoll og Kjetil Gjøen-Øien i KLP Banken betrygge med at det hele egentlig ikke er så vanskelig. Her er deres tips til hvordan du bør gå fram når du skal søke finansiering til for eksempel en ny kunstgressbane, svømmearena eller flerbrukshall.

1. Start dialog med kommunen og idrettsrådet

I de aller fleste kommuner vil første steg være å kontakte kommunens idrettsråd. Idrettsrådenes oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til myndighetene i kommunen. Her kan du finne ditt idrettsråd.

- Vi anbefaler alle idrettsforeninger som ønsker å bygge idrettsanlegg å ha en god og tett dialog med kommunen og eventuelt idrettsrådet hele veien. Snakk med kommunen om spillemidler og garanti, og kartlegg andre støttemidler. Videre er det viktig og få klargjort om kommunen har noen føringer om hvilket dekke som skal velges hvis du for eksempel skal bygge kunstgressbane, sier Myrvoll.

Myrvolls kollega Gjøen-Øien forklarer videre at er det viktig at det fattes et kommunestyrevedtak om det nye idrettsanlegget så fort kommunen er med.

- Vi har dessverre sett tilfeller der nye idrettsanlegg blir stoppet sent i prosessen fordi det manglet vedtak eller at vedtaket ikke kan godkjennes av oss på grunn av utforming. Garantien må dekke hele lånet, med et tillegg på 10 prosent for dekning av renter og omkostninger. Eventuell avdragsfri periode på lånet etter utbetaling må fremgå i garantivedtaket fra kommunen, legger Gjøen-Øien til og henviser til garantivedtaksguiden KLP Banken har laget.

Et siste tips i denne fasen er å sjekke om idrettsanlegget kan få støttemidler fra andre ordninger, som for eksempel ENOVA.

2. Få pristilbud fra minimum to entreprenører

- Dette er et arbeid som man bør starte med samtidig som man er i dialog med kommunen, slik at dere får oversikt over totalkostnaden på byggeprosjektet. Her vil vi alltid anbefale at dere får tilbud fra minimum to forskjellige entreprenører for å sikre at dere får best mulig pris og kvalitet, sier Myrvoll.

3. Ta kontakt med banken for å få lånetilbud

I noen kommuner er lånetilsagn en forutsetning for at kommunen skal kunne fatte et endelig vedtak. Myrvoll presiserer at dere trenger ikke ha alt på plass før du informerer banken om prosjektet du har satt i gang. 

- Vi har mulighet til å gi foreløpige lånetilbud med forutsetning om godkjenning fra kommunen, så det er derfor ingen grunn til å vente for lenge før du kontakter banken. Tvert imot kan banken fungere som en sparringspartner, spesielt hvis du ikke har vært involvert i slike typer byggeprosjekter før, fortsetter Gjøen-Øien.

4. Send nødvendig dokumentasjon til kommunen og søk om spillemidler / kommunal garanti

Når kommunestyret har godkjent og vedtatt dine prosjektplaner, må banken motta riktig dokumentasjon for å kunne gi et endelig tilbud. Det innebærer:

  • Vedtak fra kommunen

  • Budsjett for hele prosjektet

  • Send inn søknaden som dere sendte kommunen som underlag for søknad om spillemidler og kommunal garanti

Du må også gjerne legge ved annen type dokumentasjon som gir banken et tydeligere bilde av hele prosjektet. Det kan være dokumenter som skisser av det nye idrettsanlegget og regnskap for idrettslaget fra tidligere år.

5. Motta finansiering, og bruk gjerne banken som sparringspartner

Etter å ha mottatt all nødvendig dokumentasjon, vil banken kunne sende et endelig lånetilbud. Idrettslaget får utbetalt lånet i sin helhet og de er ansvarlig for å følge opp mot utbygger. I noen tilfeller kan banken delutbetale lånet over flere omganger. Dette gjelder større byggprosjekter, for eksempel idrettshaller.

- Heldigvis finnes det mange gode nettsider for de som er usikre på hvordan de skal gå fram. Jeg anbefaler både Anleggsregisteret.no og Godeidrettsanlegg.no for alle som skal i gang med et nytt idrettsanlegg-prosjekt, avslutter Myrvoll.

Interessante artikler

Bente

Slik fikk idrettslaget mer penger til andre ting

19.09.22

Mange idrettslag er ikke klar over at de kan spare mye ved å flytte lån og få bedre rente i KLP Banken. Takket være gode råd fra en annen bankpartner sparer nå fotballklubben Stjørdals-Blink sårt trengte penger.  

Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF
Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF

Enkelt, sikkert og trygt!

03.03.22

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015. Nordstrand IF har en liten administrasjon med mange oppgaver. Daglig leder, Ole Magnus Skisland forteller om en veldig hyggelig prosess med KLP, som har fullfinansiert hele byggeprosjektet.

Ung kvinne på jobb

Offentlige kommunale garantier

08.05.23

Kommuner og fylkeskommuner stiller ofte økonomiske garantier for virksomheter som drives av andre enn kommunen og fylkeskommunen selv. Det er viktig at alle formelle krav til garantien er på plass før det søkes om lån i KLP.

Her får du oversikt over hva som må med i garantivedtaket, hvilke garantier som finnes og eksempel på hvordan dere kan formulere et garantivedtak.