Kosebamse med hjerte

Spedbarnforsikring

Vi er opptatt av å ivareta tryggheten til de aller minste. Spedbarnforsikringen kan bidra til å skape litt større trygghet den aller første delen av barnet sitt liv. 

Har du jobb med pensjon i KLP, er denne forsikringen gratis.

Bestill gratis spedbarnforsikring

Psst!

Spedbarnforsikringen gjelder i seks måneder fra du bestiller den, og opphører senest når barnet er ni måneder.

Etter dette bør du vurdere å kjøpe en barneforsikring 

Se hva barneforsikringen dekker