Mann pa elsparkesykkel

Elsparkesykkel og små elektriske kjøretøy

Du er lovpålagt å ha en egen ansvarsforsikring på elsparkesykkel, ståhjuling, hoverboard og andre små elektriske kjøretøy.  

Sjekk pris og bestill

Ansvarsforsikringen dekker 
skade på personer og andres ting.

Husk innboforsikring 
dersom du vil forsikre elsparkesykkelen eller el-kjøretøyet for tyveri og skade.

En forsikring per kjøretøy
Har du flere el-kjøretøy, må du ha forsikring på hvert enkelt kjøretøy. 

Spørsmål og svar

Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er omklassifisert til kjøretøy med forsikringsplikt. Det betyr at du er lovpålagt å ha en egen ansvarforsikring som dekker skade på andre personer og andres ting, og eventuelle skader på føreren av kjøretøyet.

Små elektriske kjøretøy er elektriske sparkesykler, store og små ståhjulinger, ståbrett og elektriske skateboard. 

Elsykkel regnes ikke som små elektriske kjøretøy og trenger derfor ikke denne ansvarsforsikringen. 

Det er flere tekniske krav for at de små elektriske kjøretøyene skal være lovlige, blant annet skal de

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • være sperret for hastighet over 20 km/t

Produsenten skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å kjøre over 20 km/t med motorkraft.

Du kan lese mer om tekniske krav og regler på Vegvesenets hjemmeside.

Elsparkesykler skal i hovedsak følge de samme reglene som syklister. 

Det er regler for aldersgrense, bruk av hjelm, forbudt å kjøre i ruspåvirket tilstand, ikke lov med passasjerer, regler for parkering, hvor du kan kjøre. 

Du finner trafikkreglene for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy på Vegvesenets hjemmesider. 

Nei. Har du innboforsikring i KLP får du dekket tyveri eller skade på det elektriske kjøretøyet ditt. Les mer om innboforsikringen her.

Nei. Elsykkel regnes ikke som små elektriske kjøretøy og trenger derfor ikke en egen ansvarsforsikring.

Du kan forsikre elsykkelen på KLPs innboforsikring inntil en viss sum. Holder ikke det, kan du kjøpe en egen verdigjenstandforsikring.