Kolleger i møte

Finans og IR

Her finner du våre rapporter som publiseres kvartalsvis og årlig, samt datoer for rapportering.

Rapporter - publiseringsdatoer 

19. februar 2024  Fjerde kvartals rapport

21. mars 2024 Årsrapport

16. mai 2024 Første kvartals rapport

26. august 2024 Andre kvartals rapport

15. november 2024 Tredje kvartals rapport

Generalforsamling og styremøter

18. januar 2024 Styremøte

16. februar 2024 Styremøte

20. mars 2024 Styremøte

18. april 2024 Styremøte

15. mai 2024 Generalforsamling og styremøte

25. - 26. juni 2024 Styremøte

23. august 2024 Styremøte

3. - 4. oktober 2024 Styremøte

14. november 2024 Styremøte

6. desember 2024 Styremøte

Har vi brukt noen ord eller utrykk som du ikke skjønner?

Her finner du ordliste med forklaring av faguttrykk innen finans og livsforsikring.


Se ordliste med forklaringer her

Kontakt oss

Lurer du på noe? Her finner du kontaktpersoner innen finans/IR, samt fond/kapitalforvaltning.

Kontakt finans