Familiebilde 2 mødre og barn

Trenger jeg å spare til pensjon?

Med offentlig tjenestepensjon i KLP, er du sikret en av de beste pensjonsordningene i landet. Det kan likevel være lurt å spare litt på egenhånd. Her har du noen tips om hva du bør tenke på.

Det kan virke som om pensjon er en fjern fremtid, men tiden flyr fort, og før du vet ordet av det, vil det være på tide å gå av med pensjon. Da er det viktig at du har nok oppspart til å kunne leve det livet du ønsker.

Pensjonen du skal leve av når du pensjonerer deg, består av tre deler: folketrygden, pensjon fra stedene du har jobbet og det du sparer selv. Noen klarer helt fint å leve av pengene de får fra folketrygden og tidligere arbeidsgivere, mens andre ønsker å ha litt ekstra å rutte med. 

Sparing i fond

Mange velger å spare regelmessig i fond når de skal spare til pensjon. All sparing i aksjemarkedet innebærer risiko, men sparer du regelmessig, kan du forvente å få en meravkastning som overstiger sparing i bank, rentefond og de fleste alternative spareformene.

I perioder kan det bli børsfall, men langsiktig sparing reduserer risikoen for tap. Med aksjefond får du profesjonell forvaltning og god spredning av aksjer i forskjellige bransjer. Det gjør at fondet reduserer risikoen ytterligere.

Velger du indeksfond, som er en type aksjefond, får du i tillegg lave kostnader. Globale indeksfond sprer sparepengene over store deler av verden og er en spareform som gir relativt høy forventet avkastning. Dette er forutsatt at man sparer langsiktig, helst i 10 år eller mer. Vi anbefaler å velge indeksfond med lave kostnader.

Les mer om indeksfond i KLP

Spare til pensjon med IPS

IPS kan være en god spareform for noen, men passer ikke for alle. Med IPS får du fradrag i skattemeldingen, en form for utsatt skatt på deler av sparebeløpet. I tillegg slipper du formuesskatt på det du sparer i IPS.

Ulempen med denne spareformen er bindingstiden, du ikke får skjermingsfradrag og du skatter av både innskudd og avkastning som alminnelig inntekt når du begynner å bruke pengene. Skal du spare i IPS, anbefaler vi å bruke aksjefond siden du uansett binder pengene for en lengre periode. Velg fortrinnsvis fond med lave kostnader og god spredning

Spar i IPS hos KLP

Nedbetale gjeld i stedet?

I etableringsfasen, med mye gjeld i forhold til inntekt og boligsikkerhet, bør du prioritere å nedbetale gjeld for å få en trygg privatøkonomi. Når du derimot er etablert i boligmarkedet og gjelden er overkommelig, kan det være lurt å prioritere sparing i aksjefond for å få bedre avkastning på sparingen din.

Mer om nedbetaling av gjeld og sparing

Hvor mye bør du spare til pensjon?

Jo tidligere du starter å spare til pensjon, jo bedre. Dette skyldes i hovedsak renteeffekten. Jo lenger tid du har pengene investert, jo mer vil avkastningen bli.

For de som har muligheten til det, vil det være lurt å prioritere å fylle opp BSU og investere i egen bolig før man starter med pensjonssparing. Det er også viktig å ha en god buffer i tilfelle uforutsette utgifter skulle oppstå. Det er anbefalt er å ha minst tre til seks måneders lønnsinntekt i en bufferkonto. En sparekonto i bank med god rente og gode uttaksmuligheter er da lurt.

Mer om sparing i KLP Banken

Reduser risikoen i sparingen din når du blir eldre

Har du fortsatt gjeld når du nærmer deg tidspunktet for å gå av med alderspensjon, bør du prioritere å nedbetale gjeld. På den måten begrenser du risikoen for store utgifter etter du har gått av med pensjon.

Du må regne med mange gode år som alderspensjonist, så å fortsette sparingen er lurt, men da i trygge spareformer. Har du lite eller ingen gjeld, kan sparing i bank være et godt alternativ. 

Plasseringskonto 31 dager i KLP Banken gir ekstra god rente

Har du pensjonsordninger med opphørende ytelser kan det være fornuftig å beholde noe penger i fond, bankinnskudd eller ha lånemulighet tilgjengelig når disse pensjonsutbetalingene opphører. Det er også god risikostyring å selge seg gradvis ned i aksjefond for å redusere risikoen for å måtte selge mye i en periode med kraftige børsfall.

Les også

Finans_Okonomi_eierskap_sparing_valuta

Lær om fond

06.02.23

Et fond er en 'kurv' med aksjer eller rentepapirer. Sparer du i fond, eier du andeler i fondet. Ved fondssparing sprer du risikoen på mange selskaper og markeder mye enklere og billigere enn du klarer selv. Vi forvalter fondet for deg, du trenger bare å starte sparingen og håpe at pengene gror.

Lunsj med en gruppe mennesker ute

Sett sparing på agendaen!

30.08.23

Du kan spare på kort og lang sikt, både fast og mer tilfeldig. Det viktigste er at du sparer så du har noe i bakhånd.

Pensjonister på telttur

Hvor mye får jeg i pensjon?

15.08.23

Du kan forvente å få rundt 46-66 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre.

Generell ansvarsfraskrivelse

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.